Maximumbedrag fiscaal aftrekbare fietsvergoeding 2022 - 2023 per km in België

Zoveel bedraagt de maximaal fiscaal aftrekbare fietsvergoeding in 2022 - 2023

Vanaf 1 januari 2022 kunnen Belgische werkgevers hun werknemers die met de fiets naar het werk gaan een fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer uitbetalen

In bepaalde sectoren is het verplicht om een fietsvergoeding te betalen en soms zelfs niet alleen voor woon-werkverkeer, maar ook voor andere verplaatsingen per fiets in opdracht van de werkgever.

Nieuw maximumbedrag sinds 2022

Het nieuwe maximumbedrag aan fietsvergoeding dat kan worden toegekend zonder RSZ-bijdragen en belastingen te moeten betalen, bedraagt dus 0,25 euro per afgelegde kilometer (dus zowel de heenrit als de terugrit), vanaf 1 januari 2022.

Als de werkgever ervoor kiest om zijn werknemers meer te geven dan de maximale fietsvergoeding, dan moet de werkgever de normale RSZ-bijdragen en belastingen betalen.

Voor het aanslagjaar 2022 geldt nog het vorige tarief van 2021, namelijk 0,24 euro als maximum fiscaal vrijgestelde fietsvergoeding.

Bedrag per werkgever in België

Werkgevers in de particuliere sector hebben de mogelijkheid hun werknemers een fietsvergoeding van 0,25 euro per kilometer te geven, of ze kunnen ervoor kiezen een lager bedrag te betalen.

Sectoren waar 0,25 euro fietsvergoeding verplicht is.

PC 117-211 , PC 133, PSC 140.05, PC 152.01, PC 307, PC 309, PC 314, PSC 319.01, PSC 329.01 , PSC 329.02, PC 330, PC 331, PC 332, PC 337, PC 341

Bedrijven in deze sectoren moeten hun werknemers nu 0,25 euro per kilometer betalen voor verplaatsingen per fiets. Voor sommige beroepen geldt dat als een werknemer om werkgerelateerde redenen ergens naartoe fietst, het bedrijf hem ook moet vergoeden.

Fietsvergoeding per jaar berekenen?

Bereken je jaarlijke winst aan fietsvergoeding met onze tool